Sanus Rehabilitacja

Agnieszka Jurczak

Edukacja: Absolwentka ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH kierunek fizjoterapia.

Kursy:

  • PNF- podstawowy 2013;
  • Terapia Mięśniowo – Powięziowych Punktorów Spustowych TRIGGER POINTS z funkcjonalną diagnostyką narządu ruchu, 2014.
  • Badania kończyn dolnych dzieci i osób dorosłych pod kątem dobrania odpowiedniego obuwia i wkładek – IPS, 2014.
  • Zukunft – Huber: Trójwymiarowa, manualna terapia stóp na podłożu neurofizjologicznym, 2015.
  • Fascial Release for Structural Balance: Arches & Legs – FRSB Łuki stóp i nogi, 2015.
  • Miękka terapia manualna oraz kinezioterapia w celach leczniczych i profilaktycznych według Systemu Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej, 2015.