Sanus Rehabilitacja

Kamila Ruchała

Edukacja: Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z tytułem magistra.

Dyplomowana terapeutka metody PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation) – poziom podstawowy i rozwijający.

Anatomy Trains in Structure & Function – Anatomy Trains, Kraków.

Structural Essentials: Arches & Legs – Anatomy Trains, Toruń.

Structural Essentials: Abdomen, Chest & Breath – Anatomy Trains, Toruń.

OMT Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation – OMT Training, Kraków.

Powerlifting Specialist – kurs instruktora trójboju siłowego – Strength Coach Certification, Wrocław

Miękka terapia manualna oraz kinezyterapia w celach leczniczych i profilaktycznych według Systemu Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej – Wrocławskie Centrum Kształcenia Terapeutów.

Wpływ treningu oporowego na poprawę funkcjonalną osób starszych – Technomex.

Taping Rehabilitacyjny (taping w rehabilitacji i sporcie) – Fizjoterapia Polska.

„Wkładki profilaktyczno – ortopepedyczne dla dzieci i osób dorosłych” – IPS Łódź, Oddział w Krakowie.

.