Sanus Rehabilitacja

Integracja strukturalna (Structural bodywork)

Celem sesji strukturalnej pracy z ciałem (Bodyworking) jest poprawa ułożenia ciała pacjenta w przestrzeni oraz nauka świadomości własnego ciała i ruchu, zlikwidowanie przeciążeń. Chcemy przywrócić pacjentom poczucie „własności” ich ciał, które często tracimy pod wpływem trybu życia.

Praca manualna terapeuty poprzedzona jest dokładną analizą posturalną oraz obserwacją ruchu pacjenta, co pozwala postawić diagnozę oraz dobrać indywidualną terapię.

Nawet jedna sesja „Strukturalnej pracy z ciałem” warta jest spróbowania. Jednak najlepsze i najtrwalsze efekty można osiągnąć przyjmując całą ich serię. W przeciągu tygodnia można odbyć całą serię 3 dziewięćdziesięcio minutowych sesji, lub rozłożyć je na 3 tygodnie. Zbyt gęste rozłożenie 3 sesji w czasie nie daje ciału szansy, by przystosowało się do wywołanych zmian. Z kolei nadmierne rozciągnięcie tego procesu w czasie powoduje ryzyko utracenia kluczowej dla tego procesu dynamiki.

Jakich efektów możesz się spodziewać?

  • Poprawa sylwetki
  • Korekcja wad postawy
  • Ulga w przewlekłym bólu
  • Poprawa ekonomiki i zakresu ruchu
  • Zwiększenie świadomości ciała
  • Redukcja stresu i napięci